محتوی چند رسانه ای برای شرکت و محصولات
سیستم جوان سازی واژینال لیزری

سیستم جوان سازی واژینال لیزری

این محصول یک راه حل لیزری غیر تهاجمی بدون خونریزی ارائه می دهد. این دستگاه هیچگونه آسیبی به بافتها نمی رساند زیرا دماها به دقت کنترل می شوند. محصول ما معمولاً برای کشیدگی، سفت کردن و جوان سازی ساختارهای شکافدار آویزان استفاده می شود. این محصول به خانمهایی که از خشکی و عفونتهای واژینال برگشت پذیر رنج می برند بوسیله جوان سازی بافت لزج واژینال و بهبود رطوبت واژینال کمک می کند.

لطفاً قبل از پر کردن فرم درخواست از متوقف شدن ویدیو اطمینان حاصل فرمایید.