محتوی چند رسانه ای برای شرکت و محصولات
دستگاه حذف تتو لیزری

دستگاه حذف تتو لیزری

محصول ما دارای یک بازوی 7 مفصلی است تا از دقت بالا برای فرآیند حذف تتو قدیمی اطمینان حاصل شود. این دستگاه یک پالس انرژی تکی با حداکثر 800mj ایجاد می کند. دستگاه ما در حذف تتو ها با انواع رنگها بسیار موثر می باشد.

لطفاً قبل از پر کردن فرم درخواست از متوقف شدن ویدیو اطمینان حاصل فرمایید.