محتوی چند رسانه ای برای شرکت و محصولات
دستگاه کریولیپولیز

دستگاه کریولیپولیز

این محصول از کریولیپولیز، مکش خلا و تکنولوژی موج آلتراسونیک چند فرکانسی برای لاغری استفاده می کند. این دستگاه دارای دو دسته است که می تواند همزمان برای کاهش زمان درمان استفاده شود. پمپ خلا کره جنوبی می تواند فشار را بخودی خود با نویز کم حین درمان تنظیم کند.

لطفاً قبل از پر کردن فرم درخواست از متوقف شدن ویدیو اطمینان حاصل فرمایید.